ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1 (parter) - 85-054 - Bydgoszcz
Notariusz Bydgoszcz

Czynności notarialne - Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka

Sporządzanie aktów notarialnych

Oferujemy sporządzenie umów przedwstępnych, umów sprzedaży, darowizn, podziału majątku, umów warunkowych, lub przekazania własności.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Przygotowujemy akt poświadczający dziedziczenie spadku lub majątku. Dokument ten jest niezbędny do weryfikacji nabycia spadku.

Sporządzanie poświadczeń

Przygotowujemy poświadczenia skutków prawomocnych wyroków sądów, poświadczeń dziedziczenia, autentyczności, zgodności i pozostawania przy życiu

Spisywanie protokołów

Na życzenie klienta przygotowujemy protokoły z przebiegu spraw i czynności prawnych.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Zabezpiecz swoje interesy. Sporządzamy protesty weksli i czeków, zapewniając skuteczność i pewność transakcji.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Inna z oferowanych przez nas czynności jest przygotowanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie dokumentów dla stron

Oferujemy sporządzanie projektów aktów oświadczeń, umów, porozumień, ugód, innych dokumentów dla każdej ze stron w sprawie.

Sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów

Nasza kancelaria notarialna obsługuje różnorodne czynności zgodnie z przepisami prawa. Sporządzamy i dokumentujemy akty i czynności zgodnie z Twoimi potrzebami.

Bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności

Oferujemy nieodpłatne porady prawne w sprawach związanych z czynnościami notarialnymi.

Dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii

W szczególnych okolicznościach nasza kancelaria notarialna świadczy usługi i czynności poza siedzibą kancelarii. Przykładem jest spisanie testamentu u klienta obłożnie leżącego – jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz.

Współpraca z tłumaczami

Chętnie współpracujemy w zakresie tłumaczenia symultanicznego aktów i czynności notarialnych​

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 – Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
(Rozporządzenie Ministra Finansów w spr. Taksy Notarialnej – Dz.U.04.148.1564)

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka

Chcesz skorzystać z usług? Masz pytania?