Notariusz Bydgoszcz - Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka


Idź do treści
Notariusz Bydgoszcz

Sporządzanie aktów notarialnych i inne czynności prawne powinny być wykonywane przez osoby godne zaufania. Notariusz jest osobą, której stawia się szczególnie wysokie wymagania. Moja kancelaria notarialna świadczy usługi trzymając się ściśle określonych zasad etyki zawodowej i przestrzegając reguł gwarantujących najwyższy poziom usług.

Jako doświadczona notariusz sporządzam akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia i protokoły, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Przygotowujemy protesty weksli i czeków, często też pracujemy nad projektami oświadczeń, umów, porozumień i innych dokumentów prawnych. Moja kancelaria notarialna udziela bezpłatnych informacji w zakresie wszystkich wykonywanych czynności.

Siedzibą Kancelarii jest Bydgoszcz. Pracując w tym mieście jesteśmy w stanie świadczyć naszym klientom usługi najbardziej dopasowane do ich potrzeb, lecz na życzenie klientów i jeśli przemawia za tym charakter czynności lub jej okoliczności, dokonujemy czynności poza siedzibą Kancelarii. Skupiamy się przy tym na precyzji i dbałości o szczegóły. Tak, aby każdy paragraf sporządzanych przez nas aktów notarialnych był zgodny z intencjami naszych klientów.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego