ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1 (parter) - 85-054 - Bydgoszcz
Slide
Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka

Notariusz Bydgoszcz - Kancelaria Notarialna Bydgoszcz

Biuro kancelarii mieści się przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 8/1 w Bydgoszczy
Slide
Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka
Notariusz Bydgoszcz - Kancelaria Notarialna Bydgoszcz
Biuro kancelarii mieści się przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 8/1 w Bydgoszczy
previous arrow
next arrow

o Kancelarii

Notariusz Bydgoszcz Katarzyna Rewers-Wyka

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, w swojej kancelarii sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia i protokoły, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów. W kancelarii przygotowywane są również protesty weksli i czeków. Na żądanie stron w kancelarii notarialnej sporządzane są również projekty aktów notarialnych. Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka gwarantuje swoim klientom wysokie kompetencje merytoryczne oraz wysoką jakość świadczonych usług. 

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka w Bydgoszczy rozpoczęła działalność jako notariusz w 2011 roku. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym również przed otwarciem kancelarii notarialnej, bowiem po ukończeniu aplikacji radcowskiej – do 2011 roku – wykonywała roku zawód radcy prawnego. 

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka udziela bezpłatnych informacji w zakresie wszystkich wykonywanych czynności. Przy dokonywaniu czynności notariusz Katarzyna Rewers-Wyka zapewnia swoim klientom profesjonalizm, a także gwarancję dochowania tajemnicy zawodowej. 

W Kancelarii istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu – sieć Wi-Fi.   

Siedzibą Kancelarii jest Bydgoszcz. Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka wykonuje czynności notarialne w Kancelarii oraz jeśli przemawia za tym charakter czynności notarialnej lub jej okoliczności, również poza siedzibą Kancelarii. Kancelaria notarialna mieści się na parterze.

Notariusz Bydgoszcz Katarzyna Rewers Wyka

Usługi kancelarii notarialnej

Nasze usługi

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzamy między innymi umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, darowizny, podziały majątku, umowy warunkowe, umowy deweloperskie, umowy przeniesienia własności,

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Na żądanie spadkobierców sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno w razie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego

Sporządzanie poświadczeń

Sporządzamy poświadczenia notarialne, w szczególności poświadczenie własnoręczności podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu oraz pozostawienia osoby przy życiu

Spisywanie protokołów

Czynnością notarialną wykonywaną przez notariusza w naszej kancelarii jest protokołowanie zebrań i zgromadzeń spółek, walnych zebrań spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy w naszej kancelarii protesty weksli i czeków zgodnie z ustawami Prawo wekslowe oraz Prawo czekowe

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być przekazywane poza miejsce ich przechowywania – kancelarię notarialną dlatego też strony czynności po podpisaniu aktu notarialnego otrzymują wypisy aktu. Możliwe jest również na żądanie strony sporządzenie wyciągu z dokumentu. Notariusz wydaje również odpisy protestów weksli i czeków

Sporządzanie projektów dla stron

Sporządzamy na żądanie stron również projekty aktów notarialnych.

Bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności notarialnych

Notariusz udziela bezpłatnych informacji w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, w szczególności niezbędnej dokumentacji oraz kosztów związanych z wykonaniem czynności notarialnej.

Dokonywanie czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii

Możliwe jest przeprowadzenie czynności poza siedzibą kancelarii jeśli przemawiają za tym jej charakter lub szczególne okoliczności.

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 – Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
(Rozporządzenie Ministra Finansów w spr. Taksy Notarialnej – Dz.U.04.148.1564)

Opinie naszych klientów

Kładziemy nacisk na dobro klienta i nie jest to pusta deklaracja. Przez lata działalności zdobyliśmy liczne pozytywne opinie. Zaufanie naszych zadowolonych klientów to nasza najlepsza rekomendacja naszej pracy.

Chcesz skorzystać z usług Kancelarii Notarialnej?

Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z Kancelarią proszę wypełnić poniższy formularz:

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka

  Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie i nie będą udostępniane.

  Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka

  Dane teleadresowe

  Rachunek bankowy: 87 1050 1139 1000 0090 6327 4725

  Godziny pracy kancelarii:

  • Poniedziałek: 09:00 – 16:00
  • Wtorek: 09:00 – 16:00
  • Środa: 09:00 – 16:00
  • Czwartek: 09:00 – 16:00
  • Piątek: 09:00 – 16:00