ul. Obrońców Bydgoszczy 8/1 (parter) - 85-054 - Bydgoszcz

Cennik usług notarialnych​

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 – Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
(Rozporządzenie Ministra Finansów w spr. Taksy Notarialnej – Dz.U.04.148.1564)

Notariusz Bydgoszcz Katarzyna Rewers Wyka

Notariusz Katarzyna Rewers-Wyka

Chcesz skorzystać z usług? Masz pytania?