Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka w Bydgoszczy


Idź do treści

Do czynności wykonywanych w naszej Kancelarii należy zaliczyć:


- sporządzanie aktów notarialnych,
- sporządzanie poświadczeń,
- spisywanie protokołów,
- sporządzanie protestów weksli i czeków,
- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
- sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów, porozumień, ugód, innych dokumentów,
- sporządzanie i dokumentowanie czynności wynikających z innych przepisów,
- bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności,
- dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności,
- współpraca z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia symultanicznego aktów i czynności notarialnych.

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 - Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
(Rozporządzenie Ministra Finansów w spr. Taksy Notarialnej - Dz.U.04.148.1564)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego